tel. 1 333 222 111
ul. Powst. Warszawskich
Egzamin

Jakie dokumenty należy złożyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego aby przystąpić do egzaminu?
  • Podanie (wniosek) na specjalnym druku
  • Jedną fotografię, bez nakrycia głowy, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  • Świadectwo badań lekarskich stwierdzające zdolność do kierowania pojazdem
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie szkolenia podstawowego
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyło się 18 lat
  • Dowód wpłaty za egzamin

Jak przebiega egzamin państwowy?

malcon bydgoszcz
sprawdź
http://malcon.com.pl/

 Egzamin państwowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. >> więcej...
Po każdym trzykrotnym nie zdaniu egzaminu państwowego należy wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu dodatkowym:

  • 10 godz. zajęć teoretycznych w przypadku trzykrotnego uzyskania negatywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu
  • 5 godz. nauki i jazdy w przypadku trzykrotnego uzyskania negatywnego wyniku z części praktycznej egzaminu
podnośniki koszowe wrocław
Wynajem podnośników
http://podnosniki-wroclaw.com.pl/
Po jego ukończeniu kierownik Ośrodka wydaje zaświadczenie, które należy dołączyć do dokumentów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 
 

home | o firmie | oferta | egzamin | ważne informacje | linki | kontakt
design by jarkom